Kansalaisaloitteen tavoitteet

Tämän kansalaisaloitteen tavoitteena on taata laadukas pedagogiikka sekä rauhallinen ja turvallinen arki varhaiskasvatukseen. Tällä lakialoitteella haluamme turvata, että jokaisessa päiväkodissa ja lapsiryhmässä on riittävä ja lakisääteinen määrä kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstöä läsnä päivittäin.

Vain yllättävän ja äkillisen henkilöstön poissaolon johdosta voisi suhdeluvuista poiketa enintään yhden päivän ajan, kunnes riittävät toimenpiteet on tehty. Suhdelukuja tulee tarkastella aina ryhmätasolla ja jokaisen yli kolmivuotiaan lapsen kohdalla tulee noudattaa samaa suhdelukua varhaiskasvatuksen osallistumisen määrästä riippumatta. Nyt oikeudesta poiketa lapsi-aikuinen suhdeluvusta on säädetty niin epämääräisesti, että valvova viranomainen on joutunut toistuvasti puuttumaan ja ohjeistamaan suhdelukujen soveltamisessa.

Create your website at WordPress.com
Aloitus
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close